English

'Ffilm yn Afan', eich sinema gymunedol leol, yn dod i ganolfan gymunedol gyfagos...

Croeso i Ffilm yn Afan ble mae’r sinema ar daith!

Mae fan Ffilm yn Afan ar daith drwy barc y goedwig.  Gyda thanc llawn a'r taflunydd yn y cefn, gallwch ymlacio a mwynhau'r sioe!  Bydd y sinema symudol yn cyrraedd eich canolfan gymunedol leol bob mis...

Os ydych am redeg y sinema eich hun, neu’n awyddus i ddysgu sut i greu ffilmiau, mae’r cyfan yn bosib! Beth bynnag fo’ch oed, bydd gwneuthurwyr ffilm ac arbenigwyr y diwydiant wrth law i’ch dysgu am ffilm - o ffilmiau wedi’u hanimeiddio i ffilmiau dogfen - neu hyd yn oed eich dysgu sut i ddefnyddio ffilm er mwyn dysgu eraill.

Mae’r newyddion diweddaraf ar gael yma, a gallwch gofrestru ar weithdai a rhoi gwybod i ni am y ffilmiau yr hoffech eu gweld yn eich sinemâu chi y tro nesaf!

Y newyddion, digwyddiadau &
gostyngiadau diweddaraf

Cofrestru ar gyfer E-byst

Cofrestrwch i dderbyn yr e-byst diweddaraf gan Ffilm yn Afan, a chael gwybod beth yw’r newyddion, y dangosiadau a’r gostyngiadau diweddaraf.


Captcha Image


Gyrrwch yr e-byst diweddaraf os gwelwch yn dda

Suggest a Film

Send us your film suggestion


Captcha Image


Please send me email updates

popcorn

Beth sydd ymlaen
Digwyddiadau ar ddod

No events found. pob ffilm